Wat kun je verwachten

Het consult bestaat uit een onderzoekend gesprek: door het stellen van vragen worden de problemen/klachten vastgesteld.

Hierna volgt het zgn. polsonderzoek. Deze polsdiagnose is een oud Chinees instrument om de fijne levenskracht, de qi die door het lichaam loopt te onderzoeken.
Daarna volgt een onderzoek van de tong. Op de tong zijn reeds lang bestaande toestanden zichtbaar.

Tenslotte volgt een lichamelijk onderzoek om te achterhalen welke punten pijnlijk zijn.
In sommige gevallen doe ik indien nodig een aanvullend onderzoek van het bewegingsapparaat.

Op basis van de bovengenoemde onderzoeken wordt in onderling overleg een behandeling afgesproken. De behandeling kan bestaan uit massage, warmte, acupunctuur,oefeningen of een combinatie hiervan.

Het eerste consult neemt ongeveer een uur in beslag. De vervolgbehandelingen duren gemiddeld 30 of 45 minuten.