Itjing

De I Tjing is het oudste boek ter wereld, Men gaat er vanuit dat het ongeveer 5000 jaar oud is.

Dit boek ligt aan de basis van de Chinese cultuur en is van oudsher een orakelboek.

Het bestaat uit 64 hoofdstukken en beschrijft hierin alles wat er op Aarde is.

De betekenis van de I Tjing voor Chinezen kan vergeleken worden met de betekenis van de bijbel voor de Westerse wereld en de Koran voor moslims. Er is een groot verschil: de I Tjing is geen godsdienstig boek maar een wijsgerig geschrift.

De invloed van dit boek is aantoonbaar in het westerse denken.

In de 16e eeuw heeft de Duitse filosoof Leibnitz een digitale code uit de I Tjing in het Westen geïntroduceerd. Deze digitale code ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van de computer. Het digitale denken heeft dan ook zijn wortels in de I Tjing.

Verder is er ook een zeer interessante analogie tussen de 64 DNA-structuren en de 64 hexagrammen uit de I Tjing.

Een aparte tak van de I Tjing houdt zich bezig met de geneeskunde. De I Tjing biedt een mogelijkheid om een brug te slaan tussen het Westerse en Oosterse denken, tussen de reguliere en de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

In een aantal artikelen bespreek ik deze relatie (zie menu-optie artikelen). Als u meer wil weten over de I Tjing kunt u surfen naar de site van de ITCN, het I Tjing Centrum Nederland: www.itcn.nl.


I Tjing consulten

Het klassieke werk van de Chinese cultuur blijft voor mij de I Tjing, dit orakelboek wordt dan ook al duizenden jaren gebruikt om antwoord te geven op vele vragen. In de loop van de jaren heeft dit boek mij dan ook vele malen geholpen bij het nemen van beslissingen.

Langzaam ben ik het ook gaan gebruiken om andere mensen van dienst te zijn.

De werkwijze is als volgt. Er wordt eerst een vraag geformuleerd en hierna worden de zgn. hexagrammen gegooid. Een hexagram is een symbool wat uit 6 lijnen bestaat, onderbroken lijnen(yin) of gesloten lijnen(yang) of een combinatie hiervan. Er zijn 64 mogelijke hexagrammen, en ieder hexagram geeft een verschillend antwoord op de gestelde vraag.

Een consult bedraagt 50 euro