Wat kun je verwachten bij de acupuncturist

beheerder

Ik begin met een uitgebreide anamnese, waardoor voor mij een duidelijk beeld ontstaat wat er hand de hand is.

Hierna volgt het zgn. polsonderzoek, de polsdiagnose is een oud Chinees instrument om de levenskracht die door het lichaam loopt te beoordelen.

Daarna kijk ik naar de tong, waardoor ik een indruk krijg over reeds langer bestaande balans verstoringen..

Hierna volgt een lichaamsonderzoek wat in houd dat ik o.a. kijk naar de spieren, de huid en mogelijk pijnlijke gebieden. Uitgebreid met een meer Westers gericht onderzoek zoals het opnemen van de bloeddruk, en zo nodig een neurologisch of orthopedisch onderzoek.